Endring av trase på 48k

På grunn av flom i Valleråa blir det en liten omlegging av trase for 48km. I krysset mellom Vestateveien og Vestategjelen fortsetter man på Vestateveien sørover istedenfor å ta inn på Vestategjelen. Fortsett på Vestateveien i ca 1,9km før du tar inn på en merket traktorvei inn på opprinnelig trase.

Ny trase merket med gult