Endring av trase på 48k

Skrevet av Stian Hogstad

Endring av trase på 48k

På grunn av flom i Valleråa blir det en liten omlegging av trase for 48km. I krysset mellom Vestateveien og ...
Les mer